Únor 2007

Nějaký citátky

25. února 2007 v 19:21 | Emo_Kid_Quasha |  Citátky ,Motta
"Nikdo se mě neptal jestli se chci narodit,tak mi teď neříkejte jak mám žít!"
"Smějte se mi,že jsem jiná,ale já se směju vám,protože jste všichni stejný"
"Říkáš,že máš rád déšť,ale když prší,bereš si deštník,říkáš,že máš rád slunce,ale když svítí,bereš si brýle,říkáš,že máš rád sníh,al když napadne,hřeješ se u krbu.Proto se bojím,co se stane,až řekneš MILUJI TĚ"
"Bojím se chyb druhých, bojím se chyb svých, bojím si nechat narůst křídla, bojím se dalšího dne, bojím se sama sebe!"
"Neříkám,že nechci zemřít,jen nechci být u toho,až se to stane"
"Je lepší zemřít pro něco,nežli žít pro nic"
"Jestliže je bolest chlebem pro duši,tak jsem se přejedla a je mi špatně"
"Pamatuj,když tě chce někdo nasrat,potřebuješ k zamračení 42 svalů,zatímco pouhé 4 stačí k zvednutí prostředníčku,abys všem řekl : FUCK OFF"
"Láska je požitek,sex to je slast,kluci jsou dobytek,ať žije chlast"

Moje výtvory !

25. února 2007 v 19:17 | Emo_Kid_Quasha |  Moje colorky

Lilith

23. února 2007 v 23:23 | Emo_Kid_Quasha
LILITH- ženský démon, sumerský a babylónský úpír, který má i rysy démona Lamaštu, vraha dětí. V postbiblické židovské tradici má Lilith dvě role. Podle jednoho midráše (Ben Sírachova abeceda 7.-10. stol) je to první žena Adamova, která byla stvořena jako jemu rovna, ale uprchla, aby nebyla podřízena muži. Nahradila ji Eva. Z manželství s Adamem vzniklo pokolení obrů a zlých duchů. Nazývána též ,,pekelná děvka'', manželka ďábla Samaela, noční démon. Leviatanněkdy vystupuje jako spojení Samaela a Lilithy. V černé magii často ztělesnění a symbol temné stránky ženské sexuality. Zlí ženští (noční) démoni; hebrejsky lilít, Iz. 34,14, český ekumenický překlad ,,upír''

Nejhroznějším démonem perské mythologie byl ženský démon Nauš, který se v novějších mazdaistických pověstech objevuje jako pestrá moucha přilétající ze severu, tj. domova všech nečistých sil. Možná odtud pochází jméno pro Belzebuba -"Pána much".Tento démon se projevoval v podobě hada nebo půvabné ženy. Původně byl Belzebub lokálním božstvem ve fénickém Ekronu.

Druhy Sebepožkozování

23. února 2007 v 23:22 | Emo_Kid_Quasha
Sebepoškozování představuje chování bez vědomého a cíleného záměru zemřít, jehož důsledkem je poškození tělesné integrity. Přesná definice takového jednání je nesnadná a nemá charakter přesné klinické deskripce a klasifikace.

Sebepoškozování v klinickém slova smyslu představuje kategorii, která má sociální kontext a sociokulturní pozadí. Zacházení s lidským tělem je determinováno sociálními okolnostmi a rituály, které mají kulturní a sociální význam. Tyto okolnosti rozhodují o tom, které zásahy do lidského těla lze pokládat za konvenční normu (např. tetování nebo piercing) a které již mají charakter sebepoškozování v patologickém slova smyslu.

Budeme charakterizovat termíny, které se vyskytují v odborné literatuře a popisují patologické sebepoškozující chování. Je zřejmé, že sebepoškozující a suicidální chování se odlišuje, ale toto odlišení nebývá vždycky v klinické praxi snadné.

Automutilace (self-mutilation) představuje sebepoškození, kde nejčastější motivace vyplývá z psychotické poruchy a sebepoškození může mít symbolický význam. Příkladem je automutilace zaměřená proti části těla (např. ruce, genitáliím, očím, jazyku) symbolicky vyjadřující patologické pocity viny a sebepotrestání při těžké depresi. Bizarní automutilace se mohou vyskytnout u pacientů trpících schizofrenním onemocněním. Automutilace se může také vyskytnout jako vedlejší produkt neobvyklých sexuálních praktik sadomasochistického charakteru nebo u osob s poruchami osobnosti v zátěžových situacích, jako je např. trestní stíhání, pobyt ve vězení, nedobrovolná hospitalizace, a může mít účelový charakter.

Sebepoškozování (self-harm, self-injury, self-wounding) je termín, který je nejčastěji spojován s vědomým, záměrným, často opakovaným sebepoškozováním (sebezraňováním) bez vědomé suicidální motivace, v němž dochází k narušení tělesné integrity, bez závažného letálního dosahu. Nejčastěji jde o řezná poranění kůže, zápěstí, předloktí, hřbetů rukou, škrábance, vyřezávání znaků do kůže. K sebepoškození bývají používány ostré předměty, např. žiletka, sklo. Další formou sebepoškození je popálení, např. cigaretou nebo zapalovačem. Uváděné motivy pro sebepoškození jsou rozličné, nejčastěji uváděným motivem bývá pocit vzteku na sebe samého, úleva od napětí, někdy též přání zemřít. Sebepoškozování je považováno za jeden ze znaků narušené osobnosti, nejčastěji hraničního charakteru. Někteří autoři ovšem sebepoškozující chování koncipují spíše jako návykovou poruchu (addiction) než jako znak specifické poruchy osobnosti. Do okruhu sebepoškozování bývá zahrnováno i předávkování léky, které je opakováno a není u něj patrný přímý suicidální motiv. I když v sebepoškozujícím chování můžeme nalézt apel na okolí, nebývá snaha o získání pozornosti okolí jediným motivačním mechanismem.

Syndrom záměrného sebepoškozování (deliberate self-harm) představuje širší pojetí sebepoškozujícího chování, které je vydělené z kategorie suicidálních pokusů a zahrnuje sebepoškozování jako specifický patologický projev u poruch osobnosti (hraniční, histrionské, disociální, mnohočetné poruchy osobnosti), nebo u pacientů s poruchami příjmu potravy (zejména mentální bulimie) a pacientů závislých na návykových látkách.

Syndrom pořezávaného zápěstí (wrist-cutting, slashing) má charakter sebepoškozování, v němž dominuje pořezávání, typicky na zápěstí a předloktí, které nemá vědomý suicidální motiv. Popisuje se, že afektivní projevy, které provázejí sebepořezávání, mají specifickou dynamiku a průběh. Pacienti prožívají tenzi a dysforii. Sebepořezání vede k úlevě a k opakování tohoto jednání. Osoby, které se pořezávají, mají snahu proti tomuto jednání bojovat, ale při snaze ovládnout se prožívají napětí, dysforii a vztek, afektovou kombinaci, která vede k opakování sebepoškozujícího jednání.

Předávkování léky (self-poisoning, overdosing) představuje neindikované, nepřiměřené nebo nadměrné užití dávky léků bez zřetelného suicidálního úmyslu. Předávkování bývá často opakované. Může jít o léky, které byly pacientovi předepsány nebo které patří někomu z rodiny, ale i takové, které náhodně najde v domácí lékárničce.

Bullet For My Valentine-něco o..

23. února 2007 v 13:48 | Emo_Kid_Quasha |  Bullet For My Valentine
Členové:
Matthew Tuck - Guitar/Vocals
Michael Padget - Guitar/Background Vocals
Jason James - Bass/Background Vocals
Michael Thomas - Drums
Něco o...
BFMV je skupina z Bridgend, Wales in the United Kingdom, která hraje metalcore a hraje od roku 1998. Jako první názef měli Jeff Killed John. Zpočátku nešli věci, jag si představovali a tehdejší basák Nik Cradle opustil kapelu. Kapela nemohla udělat zároveň desku ani demo a postupně se rozpadala. Ale přes to se dali opět dohromady a našli si nového basáka - Jason James. Přejmenovali se z Jeff Killed John na Opportunity In Chigago a estě později na nynější Bullet For My Valentine. Postupně se jejich popularita zvyšovala...


co se děje v Životě !!

22. února 2007 v 14:18 | Emo_Kid_Quasha |  Citátky ,Motta
Život je boj a sebevrah je ulejvák.
Dokud můžeš, MUSÍŠ!!!
Zastavte život, chci vystoupit!!
Nejvíc na životě miluju tu rozmanitost - každý den mě nasere někdo jiný...
Potkalo mě štěstí, řeklo UHNI a šlo dál....
Šťastný člověk není ten, kdo tak připadá ostatním, ale ten, kdo se tak sám cítí....
Dokud dýchám, žiju, a dokud žiju, budu bojovat, abych mohl dýchat...
Život není krátký, to je
Život je boj a sebevrah je ulejvák.
Dokud můžeš, MUSÍŠ!!!
Zastavte život, chci vystoupit!!
Nejvíc na životě miluju tu rozmanitost - každý den mě nasere někdo jiný...
Potkalo mě štěstí, řeklo UHNI a šlo dál....
Šťastný člověk není ten, kdo tak připadá ostatním, ale ten, kdo se tak sám cítí....
Dokud dýchám, žiju, a dokud žiju, budu bojovat, abych mohl dýchat...
Život není krátký, to jenom my jsme tak dlouho mrtví.
Neztrácejte čas ztrácením času!!!
Jeden za všechny, každý sám za sebe.
Lidi, neztrácejte hlavu. Kdo to má po vás uklízet!
Je ti 5 a každý ti závidí, je ti 10, neumíš násobilku, ale každý ti závidí. Je ti 15, prožíváš první lásku, a každý ti závidí. Najednou se ohlídneš a zjistíš, že na všechno ti jeden život nestačí. Pak začínáš závidět pětiletým...
Co tě nezabije... Se tě pokusí zabít znovu!!!
Vše cokoli v životě učiníš se ti třikrát vrátí.
Až přijde den, který na kusy rozbije tvůj sen,
buď silák a nebreč, zatni pěsti,
vždyť střepy přinášejí štěstí!
Jsem na dně, konečně se mám od čeho odrazit!!!
Máme pouze takové přátele, jaké si zasloužíme.
Nikdo není povinen konat víc, než může.
nom my jsme tak dlouho mrtví.
Neztrácejte čas ztrácením času!!!
Jeden za všechny, každý sám za sebe.
Lidi, neztrácejte hlavu. Kdo to má po vás uklízet!
Je ti 5 a každý ti závidí, je ti 10, neumíš násobilku, ale každý ti závidí. Je ti 15, prožíváš první lásku, a každý ti závidí. Najednou se ohlídneš a zjistíš, že na všechno ti jeden život nestačí. Pak začínáš závidět pětiletým...
Co tě nezabije... Se tě pokusí zabít znovu!!!
Vše cokoli v životě učiníš se ti třikrát vrátí.
Až přijde den, který na kusy rozbije tvůj sen,
buď silák a nebreč, zatni pěsti,
vždyť střepy přinášejí štěstí!
Jsem na dně, konečně se mám od čeho odrazit!!!
Máme pouze takové přátele, jaké si zasloužíme.
Nikdo není povinen konat víc, než může.

Fotošky

22. února 2007 v 14:11 | Emo_Kid_Quasha |  The Used

The Used-Info

22. února 2007 v 14:10 | Emo_Kid_Quasha |  The Used
Takže v roce 1997 Quinn,Jeph a Branden byli 3 mladý kluci co měli skupinu ve svym rodnym městě v Oremu,Utah....Scházel jim ale hlavní zpěvák a toho našli v Utahu,byl to Bert.Potom si vytvořili domácí studio a začali nahrávat.Potom měli taky manažera.Kapela také bojovala s osobními problémy.Čelili bezdomovectví,chudobě a závislosti na drogách.Kapela se z toho dokázala dostat.Svoje první album vydali v červnu 2002.Nahrávali v domácím studiu Johna Feldmanna a v Olympic Studios v Londýně,desek se prodalo kolem 200.000...Další album,In Love and Death bylo produkované v Los Angeles Johnem Feldmannem..Byli na Vans Warped Tour,Linkin Park´s Project Revolutions tour,Chas tour atd........
Vyhráli nejlepší mezinárodní kapelu na Metal Hammer Awards v červnu 2005
No a píšou že žánr je:hardcore/emo/punk a screamo

The Used-A Box Full Of Sharp Object

22. února 2007 v 13:27 | Emo_Kid_Quasha |  Mp3
A Box Full Of Sharp Objects - STÁHNOUT MP3

The Used-Automatic Liar

22. února 2007 v 13:26 | Emo_Kid_Quasha |  Mp3
Automatic Liar - STÁHNOUT MP3

The Used-Cat Fight

22. února 2007 v 13:25 | Emo_Kid_Quasha |  Mp3
Cat fight - STÁHNOUT MP3

The Used-I Caught Fire(In Your Eyes)

22. února 2007 v 13:24 | Emo_Kid_Quasha |  Mp3
I Caught Fire (In Your Eyes) - STÁHNOUT MP3

The Used-Buried Myself Alive

22. února 2007 v 13:24 | Emo_Kid_Quasha |  Mp3
Buried Myself Alive - STÁHNOUT MP3

The Used-Blue And Yellow

22. února 2007 v 13:23 | Emo_Kid_Quasha |  Mp3
Blue And Yellow - STÁHNOUT MP3

The Used-It´s Hard To Say

22. února 2007 v 13:22 | Emo_Kid_Quasha |  Mp3
It's Hard To Say - STÁHNOUT MP3

The Used-I´m A Fake

22. února 2007 v 13:19 | Emo_Kid_Quasha |  Mp3
I'm A Fake - STÁHNOUT MP3

The Used-Yesterday Feelings

22. února 2007 v 13:17 | Emo_Kid_Quasha |  Mp3

RůZnÝ EmO

21. února 2007 v 22:03 | Emo_Kid_Quasha |  Emo styl

What Love ??

21. února 2007 v 22:02 | Emo_Kid_Quasha |  Emo styl